Astma on Top

Uitnodiging

Wij zijn enthousiast jullie dit tweede live webinar te mogen aanbieden vanuit het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD).

Er valt nog steeds genoeg te vertellen en te leren over de complexe puzzel bij ernstig en moeilijk behandelbaar astma. We willen in dit webinar graag verder de diepte ingaan met een onderwerp dat al eerder aan bod is gekomen, namelijk:

treatable traits.

Vanuit onze expertise in Davos willen we de toegevoegde waarde van een multidisciplinaire aanpak laten zien bij het in kaart brengen en optimaliseren van treatable traits. Onze psycholoog, fysiotherapeut en longarts zullen tijdens dit webinar een aantal traits uitwerken en met jullie bespreken.

Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om je vragen te stellen via de chat. De gespreksleiders, twee verpleegkundigen van het NAD, zullen jullie vragen voorleggen bij de spreker die de betreffende vraag het beste kan beantwoorden.

Ondanks dat we jullie dit jaar nog niet live in Davos kunnen ontvangen, hopen we op een interactief en inspirerend webinar!