Uitnodiging

voor (kinder)longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten , praktijkondersteuners en verpleegkundigen met het aandachtsgebied astma tot deelname aan het

Longverpleegkundigen Symposium 2019 ASTMA ON TOP

Het Nederlands Astmacentrum Davos nodigt u uit voor het symposium over de diagnostiek en behandeling van moeilijk te behandelen en ernstig astma.

Met ondersteuning van de Vereniging Nederland-Davos is het opnieuw gelukt om het symposium te organiseren en
betaalbaar te houden voor u als deelnemer. In juli 2016 heeft het NAD een doorstart gemaakt met een nieuwe eigenaar,
Tim Roldaan. Daarmee kan het NAD zich met hernieuwde kracht de komende jaren blijven inzetten voor deze speciale groep patiënten met een hoge ziektelast.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de astma zorg en research, er komen steeds meer veelbelovende biologicals en niet medicamenteuze behandelmogelijkheden beschikbaar. Maar wie komt daarvoor in aanmerking en hoe wordt de indicatie gesteld. Precision medicine, treatable traits, astma en eczeem, voedingsallergie, saneren, stem bevrijden, lastige  lieden, onderwerpen die ons in het astmacentrum en u in Astma-Nederland bezig houden, zullen aan bod komen.

Op dit moment worden vooral volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar behandeld in het NAD. Als symposium commissie denken we toch dat dit programma voor zowel long- als kinderlongverpleegkundigen geschikt is. Er zijn geen onderwerpen die gebaseerd zijn op de zorg voor kleine kinderen, maar wel op jeugd en jong volwassenen. Juist omdat de meeste onderwerpen in workshops worden behandeld, kunnen we goed op uw vragen en praktijkproblemen ingaan. Neem dus uw “moeilijke patiënten” virtueel mee naar Davos.

Kortom: een symposium waarin uw werk met patiënten met astma centraal staat, met een gevarieerd en intensief programma dat is toegesneden op uw praktijk, in de wetenschap dat uw kijk op de patiënt en uw communicatie met de patiënt
cruciaal zijn.

We nodigen u daarom van harte uit voor dit symposium.

Patiënten met astma verdienen uw topzorg.


Lous Rijssenbeek-Nouwens
Longarts NAD / Symposium Voorzitter