Astma on Top

Tijdstip, kosten en accreditatie

 

Tijdstip

24 maart 2021 van 20.00 - 21.30 uur.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen met aandachtsgebied astma.

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van dit webinar.

 

Accreditatie

Het VS register en het kwaliteitsregister V&V hebben 2 accreditatiepunten toegekend.

Bij het kwaliteitsregister V&V zijn de accreditatiepunten ook van toepassing op de subspecialismen:
- longverpleegkundigen
- praktijkondersteuners huisarten somatiek
- wijkverpleegkundigen
- praktijkverpleegkundigen.