Astma on Top

Sponsoring

Astma on Top wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

   


 

Om Astma on Top financieel betaalbaar te houden zijn we afhankelijk van sponsoring. Bovenstaande bedrijven sponsoren dit Astma on Top.

De uitgangspunten voor sponsoring zijn:
- sponsoren hebben nooit invloed op de inhoud van het programma
- er is altijd Multi sponsoring
- afspraken kunnen per congres verschillen
- voor alle firma's gelden dezelfde voorwaarden qua sponsorgeld en tegenprestatie
- alles is CGR getoetst (via PE-online).

 

De eigen bijdrage voor deze cursus omvat de totale gastvrijheidskosten en telt daarom niet mee voor het jaarlijks maximum van €1.500,- per individuele beroepsbeoefenaar/per therapeutische klasse.