Astma on Top

Aanmelden

Algemene Voorwaarden

Astma on Top, 25-28 maart 2020

• Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.
• Aanmelden kan uitsluitend online.
• U bent gehouden aan het vermelden van juiste email adressen. 
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Aanmelden voor onderdelen van een cursus is niet mogelijk.
• Laatste informatie en een routebeschrijving ontvangt u per email circa 12 werkdagen voor aanvang van het congres, mits uw 
  betaling door de organisatie is ontvangen.
• Uw registratie is bindend. Annulering en restitutie van het inschrijfgeld is tot 24 februari 2020 mogelijk. Na 24 februari
  geldt het onderstaand schema:
  - Binnen 30 dagen voor vertrek:   50 %
  - Binnen 14 dagen voor vertrek:   75 %
  - Binnen   7 dagen voor vertrek: 100 %
• Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
• Niet verschijnen op het congres ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
• Inschrijven is mogelijk tot 1 week voor het congres, mits per omgaande ook wordt betaald.

BETALINGEN:
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Betaling van de factuur is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ook wanneer het factuuradres de ‘werkgever’ is, blijft de 
  verantwoordelijkheid voor op tijd betalen bij de deelnemer.
• Betaling van deelnamegeld moet minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangen zijn door de organisatie
• Bij het betalen van de factuur ALTIJD het factuurnummer vermelden.
• Voor wijzigingen in de tenaamstelling of anderszins op de factuur worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht.