Astma on Top

Algemene Voorwaarden

Astma on Top, 23-26 maart 2022

• Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.
• Aanmelden kan uitsluitend online.
• U bent gehouden aan het vermelden van juiste email adressen. 
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Aanmelden voor onderdelen van een cursus is niet mogelijk.
• Laatste informatie en een routebeschrijving ontvangt u per email circa 1 week voor aanvang van het congres, mits uw 
  betaling door de organisatie is ontvangen.
• Uw registratie is bindend. Bij annulering van deelname zijn wij genoodzaakt uw eigen bijdrage volgens onderstaand schema
   in rekening te brengen:
     - binnen 30 dagen voor aanvang:   50 %
     - binnen 14 dagen voor aanvang:   75 %
     - binnen   7 dagen voor aanvang: 100 %
• Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
• Niet verschijnen op het congres ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
• Inschrijven is mogelijk tot 1 week voor het congres, mits per omgaande ook wordt betaald.

BETALINGEN:
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Betaling van de factuur is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ook wanneer het factuuradres de ‘werkgever’ is, blijft de 
  verantwoordelijkheid voor op tijd betalen bij de deelnemer.
• Betaling van deelnamegeld moet minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangen zijn door de organisatie
• Bij het betalen van de factuur ALTIJD het factuurnummer vermelden.
• Voor wijzigingen in de tenaamstelling of anderszins op de factuur worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht.