Astma on Top

Onderwerpen


Overgewicht en ademhalingsdysregulatie bij ernstig astma

David Prins, longarts

Overgewicht en ademhalingsdysregulatie zijn twee belangrijke treatable traits welke een rol kunnen spelen bij toename van kortademigheidklachten en het in stand houden van een ongecontroleerd astma. In deze sessie creëren we bewustzijn rondom herkenning, achterliggende mechanismen en behandeling van beide factoren. Hiermee ontwikkel je zelf meer handvaten in de spreekkamer om de astma patiënt beter op weg te helpen naar een controleert astma

Leerdoelen:
- Het vergroten van de kennis mbt de rol van overgewicht en ademhalingsdysregulatie bij het in stand houden van een
  ongecontroleerd astma.
- Het leren herkennen en bespreken van deze treatable traits.

 

Deconditonering en het verlies van inspiratiekracht

Anne de Vries, fysiotherapeut

In dit webinar wordt ingegaan op verschillende treatable traits van de fysiotherapeut. Wat kan de fysiotherapeut voor een astma patiënt betekenen? En op welke gebieden zal de patiënt vooruitgang gaan merken? In dit webinar wordt meer ingezoomd op deconditonering en het verlies van inspiratiekracht, en hoe de fysiotherapeut dit kan behandelen.

Leerdoelen:
- De longverpleegkundige is op de hoogte van de treatable traits van de fysiotherapeut
- De longverpleegkundige is op de hoogte van de oorzaak, gevolgen, onderzoek en behandeling van deconditonering en het
  verlies van inspiratiekracht.

 

Angst- en somberheidsklachten

Sanne van de Wiel, psycholoog

Angst- en somberheidsklachten zijn belangrijke treatable treats bij astma die nog vaak over het hoofd worden gezien of onderbelicht blijven in de behandeling van patiënten met astma. Maar wat wordt er verstaan onder deze klachten? Wat kan er gezegd worden over de samenhang tussen angst en depressie en astmaklachten? En hoe kan men angst en depressie herkennen en bespreekbaar maken met de patiënt zodat ook deze treatable traits kunnen worden geoptimaliseerd? Op deze vragen zal tijdens het webinar een antwoord komen.

Leerdoelen:
- Het vergroten van de kennis over angst en depressie als treatable traits bij astma.
- Het leren herkennen en bespreken van deze treatable traits.