Astma on Top

Aanmelden

Onderwerpen

Plenair

Welkom bij het LVS in het NAD
Marieke Drijver-Messelink, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Na een hartelijk welkomstwoord word je meegenomen vanuit de geschiedenis van hooggebergtebehandeling naar het hier en nu: wat houdt hooggebergtebehandeling anno 2020 precies in en wat is de meerwaarde?

Leerdoelen:
- Weten wat hooggebergtebehandeling precies inhoudt.
- Weten voor welke patiënten hooggebergtebehandeling geschikt is en wat de meerwaarde is.

 

Precision medicine, in een wereld van biologicals
Marieke Drijver-Messelink, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

In deze plenaire sessie krijg je een overzicht van de actuele add-on therapieën bij ernstig astma. Wie komt voor welke behandeling in aanmerking en wat komt daar allemaal bij kijken?

Leerdoelen:
- Ernstig astma en moeilijk behandelbaar astma leren definiëren en fenotyperen.
- Op de hoogte zijn van de mogelijke behandelopties bij ernstig astma.

 

One stop, asthma shop: Betere zorg voor de astma patiënt?
Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

In deze plenaire sessie komen meerdere zaken aan bod die betrekking hebben op de astma zorg; hoe breng je een astma patiënt gestructureerd in kaart, is dit zinvol, wat is hiervoor nodig, welke invloed heeft leefstijl en andere factoren op astma en hoe organiseer je de zorg.

Leerdoelen:
- Gestructureerd astma patiënten in kaart brengen.
- Organisatie astma zorg.

 

Werken op een Nederlandse berg in Zwitserland
Verpleegkundig team Nederlands Astmacentrum Davos

Tijdens deze kennismaking en rondleiding krijgen jullie een beeld van wat de verpleegkundigen van het Nederlands Astmacentrum zoal doen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijks taken en bepaalde aandachtgebieden. We nodigen jullie uit om vragen te stellen gedurende het symposium. Natuurlijk zijn wij tijdens dit gesprek ook benieuwd naar wie jullie zijn.

Leerdoelen:
- De deelnemer ziet en ervaart wat de zorg in een specialistische kliniek inhoudt
- De deelnemers maken kennis en leggen hiermee een basis om vervolgcontact te vergemakkelijkenYoghurt en Yoga
Elsa Gerretsen, fysiotherapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

In het Nad wordt 1 x per week een yoga moment aangeboden waar patiënten zich voor kunnen aanmelden. De nadruk in deze yoga sessies ligt op de ademhaling. Voor veel patiënten is ademhaling iets wat ze tot nu toe geen positieve ervaring heeft opgeleverd. In de yoga proberen we op een indirecte manier, via de verschillende houdingen, de patiënten te laten ervaren wat het effect van een goede ademhaling tijdens beweging en in rust kan zijn. Een belangrijk aandachtspunt is dat de patiënten ervaren dat het niet het belangrijkste is dat ze precies uitvoeren wat er wordt gevraagd maar dat ze gaan ervaren waar hun grenzen liggen en hier ook naar gaan handelen. Leidraad is hierbij altijd de vloeiende ademhaling en niet hoe lang ze een oefening kunnen volhouden of hoever ze komen in een houding.

Leerdoelen:
- De deelnemer ervaart de invloed van een gereguleerde vloeiende ademhaling bij inspanning.
- De deelnemer ervaart het de rol die het diafgrama speelt bij de ademhaling en de rol die de rib mobiliteit hierbij speelt.

 

WORKSHOPS

Treatable traits
Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Astma is een heterogene longziekte en kent meerdere endo/fenotypen. Ongecontroleerd astma kan door meerdere factoren (treatable traits) worden veroorzaakt; o.a. pulmonaal, extra-pulmonaal, omgevings- en gedragsfactoren. Deze workshop is erop gericht om het "one size fits all" principe te laten varen door middel van het identificeren van de treatable traits om zo inzicht te krijgen in een gepersonaliseerd behandelplan.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in de treatable traits bij astma.
- Richting geven aan de behandelmogelijkheden van deze traits.


Wat kan ik eten? Wat mag ik eten? Welke rol speelt voedingstherapie in de behandeling van Astma patiënten.
Berry van Kats, diëtiste
Nederlands Astmacentrum Davos

De meest voorkomende voedingsproblemen van mensen met astma worden toegelicht; zowel theoretisch als praktisch. Overgewicht en regelmatig ook met complicaties: diabetes, reuma, hypertensie. Wat kunnen patiënten doen om de “schade” beperkt te houden? Welke voedingsaanpassingen zijn effectief? Kan gewichtstoename door chronisch prednisongebruik beperkt worden? Hoe motiveer je de patiënt tot ander voedingsgedrag?

Astmapatiënten met ondergewicht. Waarom de ene overgewicht en de ander ondergewicht. Welke voedingsmaatregelen zijn effectief bij ondergewicht.

Mensen met astma hebben kunnen last hebben van voedselallergie vermeende allergie en/of voedselintolerantie. Wat betekenen deze dieet beperkingen voor de behadeling?

Buikklachten - maag-darm- klachten: opgeblazen buik, wisselende vormen van ontlasting; obstipatie/ diarree. Wat zijn bekende voedingsmaatregelen bij buikklachten.

Leerdoelen:
- Longverpleegkundigen kunnen voedingsproblemen van astmapatiënten signaleren.
- Longverpleegkundigen kunnen ondersteunend begeleiden bij voeding gerelateerde problematiek van astmapatiënten.

 

Bevlogen of Burnout. Wie zorgt er voor de verpleegkundige?
David Prins, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Werken in de zorg is uniek. We zetten ons met liefde en volle inzet in voor anderen. Echter neemt de werkdruk toe en moet er steeds meer met minder middelen. Wat betekent dit voor je eigen werkplezier? Hoe zorg je in deze drukke tijden goed voor jezelf? Tijdens deze workshop gaan we hiermee interactief aan de slag. Centraal staat het belang van een goede energiebalans en inzicht hoe je hier zelf invloed op kan uitoefenen.

Leerdoelen:
- Inzicht in de achtergrond van burnout en bevlogenheid.
- Inzicht in het belang van een goede energiebalans.
- Inzicht in hoe je zelf de regie kan nemen tot het krijgen van een goede energiebalans en meer bevlogenheid.


 

In gesprek over verandering
Harry Horsman, klinisch psycholoog
Nederlands Astmacentrum Davos

Adequaat omgaan met medicatie en fysieke mogelijkheden, de regie in eigen hand nemen en verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid zijn belangrijke zaken waar de astmapatient aan werkt. Dit doet hij niet alleen, maar samen met de arts, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Vaak is er sprake van herhalende disfunctionele patronen in het persoonlijke ziektemanagement. Maar hoe krijg je als verpleegkundige een patient zover dat hij tot verandering bereid is? Hoe zorg je ervoor dat de patient daadwerkelijk tot gedragsverandering overgaat? Wat doe je als je tegen een gebrek aan motivatie aankijkt bij je patient? In de cursus leer je de basiskennis en vaardigheden van motiverende gespreksvoering. Je leert verandertaal uitlokken en krijgt handvatten om de patient te motiveren en aan te zetten tot verandering en betere zorg voor zichzelf. Verder leer je welke factoren van belang zijn die veranderingbereidheid kunnen bedreigen en welke deze juist kunnen vergroten. Het belooft een interactieve workshop te worden!

Leerdoelen:
- Je hebt kennis van verschillende motiverende gesprekstechnieken en deze in rollenspellen geoefend.
- Je herkent bij de patient de mate van veranderingsbereidheid en hebt geleerd hierop de juiste interventie toe te passen.