Sprekers

Sprekers uit Nederlands Astmacentrum Davos:

Dr. Lous Rijssenbeek, longarts

Drs. Harry Horsman, klinisch psycholoog

Elsa Gerretsen, fysiotherapeut

Verpleegkundig team

 

Externe sprekers:

Drs. Akke-Nynke van der Meer
longarts, MCL, Leeuwaarden

Lieke Hoogland, Stembevrijder

Frank van Boven
Allergologie, gast-onderzoeker Erasmus MC, Rotterdam

Tiny Rooijendijk, longverpleegkundige en stoppen roken coach
Huisartsenpraktijk Cuijk en ZZG zorggroep Nijmegen