Onderwerpen

Plenair

Welkom in het nieuwe NAD
Lous Rijssenbeek, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Wat maakt astma ernstig of moeilijk behandelbaar? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor deze groep? En welke patiënt komt daarvoor in aanmerking?
Lous Rijssenbeek, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

De therapeutische mogelijkheden voor astma nemen toe en daarmee het belang van het goed uitzoeken of er nu sprake is
van ernstig en/of moeilijk te behandelen astma. Richtlijnen helpen ons om in de praktijk helderheid te krijgen en de beste
behandeling voor de patiënt te vinden.

Welke rol spelen de orale steroïden nog in de behandeling? Wat zijn de bijwerkingen en ontrekkingsverschijnselen.
Emile Dubois, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Bij ernstig instabiel en moeilijk behandelbaar astma blijken inhalatie corticosteroïden veelal niet voldoende te zijn en
wordt z.g. systemische toediening (oraal/intraveneus) van corticosteroïden noodzakelijk. Langdurig en veelvuldig behandelen
met systemische corticosteroïden leidt tot ongewenste (bij-)werkingen en afbouwen en stoppen is, indien mogelijk, noodzakelijk.
Echter dit kan op zich weer een beeld teweeg brengen: het corticosteroïden "onttrekkingssyndroom".

 

WORKSHOPS

‘In de berghouding’ - Yoga en adem-ontspanning -
Birgit Ravenhorst, fysiotherapeut
MC Zuiderzee, Lelystad

Yoga is gericht op het in balans brengen van het lichaam en de geest door middel van yogahoudingen, ontspannings- en ademoefeningen en meditatie.
Men krijgt meer controle over het lichaam en grip op de gedachten.
Doordat de aandacht naar binnen gericht wordt, ontstaat meer rust en kalmte.
Dat zorgt ervoor dat aandoeningen draaglijker worden.
Als de lichaamsspanning afneemt, wordt de ademhaling rustiger.
Ontspannen bewegen geeft meer coördinatie van de ademhaling en deze verloopt daardoor vloeiender. Het bewust sturen van de ademhaling is een van de meest natuurlijke vormen van ontspanning. Het beïnvloedt het ademtempo, de adempauzes, dysfunctioneel ademen, lichaamsbewustwording en adembewustwording.

‘Over de brug’ - Transitie kinderarts-longarts -
Petra Huisintveld, kinderlong en eczeem verpleegkundige
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Jongeren met een chronische ziekte , als astma, maken een transitie door van kinderzorg naar volwassenenzorg.
Wat kunnen wij als kinderlongverpleegkundige bieden aan de kinderen en hun ouders. De vele facetten als de wet,
zelfmanagement, zorgverzekering, psychologie en beroepsprofiel.

Welke rol hebben we en welke gebruiken we?
Welke tools zijn voor handen?
Hoe helpen wij de jongeren over de brug?

‘Learning by doing’ - PMT een ervaringsgerichte therapie -
Roos Kwakkel, psychomotorisch therapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

Tijdens de sessies Psychomotorische Therapie (PMT) kan een patiënt nieuwe ervaringen op doen en experimenteren met
nieuw gedrag door middel van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. Er wordt gewerkt met gevoelens,
gedachten en gedrag, en de patiënt krijgt meer inzicht in zichzelf en hoe hij omgaat/kan gaan met zijn astma. 

Tijdens de Workshop gaat u zelf ervaren wat PMT is doormiddel van verschillende oefeningen in de gymzaal.
Na de workshop weet u hoe PMT kan worden ingezet bij astma patiënten.

‘Als het systeem buiten adem raakt’
Harry Horsman, klinisch psycholoog
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Astma heb je niet alleen. Patientfactoren bepalen voor een groot gedeelte hoe iemand met zijn of haar astma omgaat.
Maar zijn of haar omgeving speelt ook een zeer belangrijke rol. Partners kunnen overbezorgd zijn, of juist te weinig
rekening houden met de ziekte, een werkgever kan weinig begrip hebben en er is natuurlijk contact met artsen
en het ziekenhuis. Soms maak je afspraken met een patient, maar blijkt het voor hem of haar lastiger dan gedacht
om deze na te leven. Dan kan het erg zinvol zijn om eens nader te kijken of het systeem rondom de patient hier mogelijk
een rol in speelt. Het systeem waar een patient mee te maken heeft kan de lijdensdruk vergroten of verkleinen en kan ook
de astma en klachten zelf beïnvloeden. 

In de workshop wordt stilgestaan bij de interactie tussen patient, de astma en systeemfactoren en hoe je daar als professional
rekening mee kunt houden, maar ook hoe je juist gebruik kunt maken van systeemfactoren om de zorg te optimaliseren.